Client Service - contact us

Write Us
Jot us a note and we’ll get back to you as quickly as possible.

Nobile Sports Sp. z o.o.
Wapienicka 6
43-382 Bielsko Biała
POLAND

INFO:

Mobile: (+48) 795 580 952

Landline: (+48) 33 822 42 40

TIN / NIP: PL 5472099824
Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bielsku-Bialej; VIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000321453; REGON: 241076730; Kapital zakladowy: 100100,00 zl.